بازتاب نشست خبری مدیرعامل شرکت مهندسی پناه ساز ایران در رسانه ها

بازتاب نشست خبری مدیرعامل شرکت مهندسی پناه ساز ایران در رسانه ها

نشست خبری مدیرعامل شرکت مهندسی پناه ساز ایران که روز چهارشنبه مورخ 19 اردیبهشت ماه 97 در محل نمایشگاه بین المللی نفت و گاز برگزار گردید، بازتاب وسیعی در خبرگزاری ها و رسانه های مکتوب کشور داشته و از زوایای گوناگون مورد توجه قرار گرفته است.