اخذ تاییدیه شرکت های دانش بنیان توسط شرکت مهندسی پناه ساز ایران

اخذ تاییدیه شرکت های دانش بنیان توسط شرکت مهندسی پناه ساز ایران

شرکت مهندسی پناه ساز ایران موفق به اخذ تائیدیه دانش بنیان از کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردید.

در فرآیند ارزیابی محصولات دانش بنیان معیارهای سطح فناوری، تولید و طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه مورد بررسی قرار می گیرند.

این شرکت پس از طی مراحل مختلف ارزیابی و ارائه مستندات لازم و برمبنای مصوبه کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها ، به مدت 2 سال در فهرست شرکت ها و موسسات مشمول استفاده از مزایای قانون قرار گرفته و به عنوان شرکت دانش بنیان تولیدی (صنعتی) مورد تایید قرار گرفته است.