تحویل 3 مخزن از مخازن LPG فازهای 20و 21 پارس جنوبی

تحویل 3 مخزن از مخازن LPG فازهای 20و 21 پارس جنوبی

با تلاش مهندسین و کارشناسان شرکت مهندسی پناه ساز ایران سومین مخزن LPG فازهای 20و21 پارس جنوبی تکمیل و آماده بهره برداری گردید.

شایان ذکر است که تکمیل تنها مخزن باقیمانده این پروژه نیز در دست اقدام بوده و انشاا... تا پایان خرداد ماه 98 آماده تحویل خواهد شد.

لیست آخرین خبرها