بازدید مدیران صنعت نفت از غرفه شرکت مهندسی پناه ساز ایران

بازدید مدیران صنعت نفت از غرفه شرکت مهندسی پناه ساز ایران

در طول مدت برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی مسئولین و مدیران محترم صنعت نفت ضمن حضور در غرفه شرکت مهندسی پناه ساز ایران، از نزدیک با دستاوردهای این شرکت آشنا شدند و ابراز امیدواری کردند تا از توان و ظرفیت این شرکت در آینده استفاده بیشتری شود.

لیست آخرین خبرها