بازدید مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و مدیران گروه تلاشگران اقتصاد پایدار از غرفه شرکت مهندسی پناه ساز ایران

بازدید مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و مدیران گروه تلاشگران اقتصاد پایدار از غرفه شرکت مهندسی پناه ساز ایران

در این بازدید که روز چهارشنبه مورخ 98/02/11 انجام گرفت، آقای دکتر گلی مدیرعامل هلدینگ تلاشگران اقتصاد پایدار به همراه آقایان مهندس شمایلی، نایب رئیس هیات مدیره، و آقای دکتر صیادی زاده معاون امور مجامع و شرکت های هلدینگ از غرفه شرکت مهندسی پناه ساز ایران بازدید و از تلاش های مدیران و کارکنان شرکت تقدیر نمودند.

همچنین طی روزهای برگزاری نمایشگاه برخی از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های گروه تلاشگران اقتصاد پایدار ضمن حضور در غرفه این شرکت درباره زمینه های همکاری آتی به گفتگو پرداختند.

لیست آخرین خبرها