بازتاب نشست خبری شرکت مهندسی پناه ساز ایران در رسانه ها

بازتاب نشست خبری شرکت مهندسی پناه ساز ایران در رسانه ها

نشست خبری مدیران شرکت مهندسی پناه ساز ایران که در حاشیه بیست و چهارمین نماشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برگزار گردید، بازتاب وسیعی در خبرگزاری ها، روزنامه ها و سایت های خبری داخلی داشته است.

تصاویر مربوط به بازتاب این نشست خبری در ارتباط با این خبر قرار گرفته است.

لیست آخرین خبرها