راه اندازی مخازن پروپان و بوتان فاز 19 پارس جنوبی

راه اندازی مخازن پروپان و بوتان فاز 19 پارس جنوبی

عملیات تزریق گاز به مخازن بوتان و پروپان فاز 19 پارس جنوبی با موفقیت انجام شد. پس از انجام مراحل خشک سازی و اکسیژن زدایی از چهار مخزن ذخیره LPG در فاز 19 پارس جنوبی شامل 2 مخزن پروپان و 2 مخزن بوتان که به دست متخصصین توانمند ایرانی در شرکت مهندسی پناه ساز ایران طراحی و ساخته شده اند، عملیات تزریق گاز به این مخازن در روزهای سوم و چهارم مرداد ماه با موفقیت انجام شد.

با بهره برداری از این مخازن 160 هزار متر مکعب به ظرفیت ذخیره سازی پروپان و بوتان کشور افزوده خواهد شد...

لیست آخرین خبرها