تایید مجدد شرکت مهندسی پناه ساز به عنوان شرکت دانش بنیان توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تایید مجدد شرکت مهندسی پناه ساز به عنوان شرکت دانش بنیان توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

شرکت مهندسی پناه ساز ایران پس از انجام فرآیند ارزیابی، برای بار دوم موفق به اخذ تاییدیه شرکت های دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردید. در فرآیند ارزیابی محصولات دانش بنیان معیارهای سطح فناوری، تولید و طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه مورد بررسی قرار می گیرند. این شرکت پس از طی مراحل مختلف ارزیابی و ارائه مستندات لازم و برمبنای مصوبه کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها ، برای بار دوم و به مدت 2 سال در فهرست شرکت ها و موسسات مشمول استفاده از مزایای قانون قرار گرفته و به عنوان شرکت دانش بنیان تولیدی (صنعتی) مورد تایید قرار گرفته است. 

این موفقیت را به همه اعضای خانواده پناه ساز تبریک و تهنیت عرض نموده و امیدواریم با تلاش و همت همکاران عزیز شاهد دستاورهای بزرگ در آینده بسیار نزدیک باشیم.

لیست آخرین خبرها