یکشنبه 06 اسفند 1396
شما در قسمت: خانه معرفی پروژه ها پروژه ها ی در دست اجرا هستید.
خطا
  • خطا در زمان بارگزاری خبرخوان ها
page header
کارهای خاص فونداسیون و ساختمان

 

احداث ساختمان ها و عملیات سیویل پروژه NGL سیری

احداث ساختمان ها و عملیات سیویل پروژه NGL سیری شرح مختصری از پروژه سیویل و ساختمان سایت عملیاتی NGL منطقه…

پروژه عملیات مربوط به ساختمانهای فازهای 17و18 - Substation 1

پروژه عملیات مربوط به ساختمانهای  فازهای 17و18 - Substation 1 project_details/substation عنوان پروژه پروژه عملیات مربوط به ساختمانهای  فازهای 17و18…

برجهای وردآورد

برجهای وردآورد  …

ساختمان منطقه 18

ساختمان منطقه 18  …

پروژه عملیات مربوط به فونداسیون های تجهیزات و نصب اسکلت فلزی فازهای 17و18 - Area5

پروژه عملیات مربوط به فونداسیون های تجهیزات  و نصب اسکلت فلزی فازهای 17و18 - Area5   project_details/asaluyeh/Area5 عنوان پروژه پروژه…

درود 1و2

درود 1و2…