چهارشنبه 01 فروردین 1397
شما در قسمت: خانه زمینه های فعالیت کارخانجات و تأسیسات صنعتی هستید.
خطا
  • خطا در زمان بارگزاری خبرخوان ها

مشخصات

عنوان پروژه

احداث ایستگاه پمپاژ و تکمیل عملیات اجرایی شبکه اصلی آبیاری و زهکشی شرق شعیبیه

نام کارفرما

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

مدت اجرای پروژه

برابر 24 ماه شمسی

محل پروژه

استان خوزستان - شهرستان شوشتر - اراضی شعیبیه روستای سید عنایت بالا دست ایستگاه پمپاژ نیشکر شعیبیه و همچنین حد فاصل روستای نشار تا زهکش اصلی در محدوده روستای چنیبیه