حضور شرکت مهندسی پناه ساز ایران در بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

حضور شرکت مهندسی پناه ساز ایران در بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

شرکت مهندسی پناه ساز ایران همچون سال های گذشته در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی حضوری فعال خواهد داشت. لذا بدینوسیله از متخصصین و خبرگان این صنعت دعوت می گردد در محل غرفه اسن شرکت واقع در سالن 8 شماره 404 حضور بهم رسانند.

شایان ذکر است که این نمایشگاه از تاریخ 23 الی 26 اردیبهشت ماه از ساعت 9 الی 17 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران دایر می باشد.

لیست آخرین خبرها