برنده شدن شرکت مهندسی پناه ساز ایران در مناقصه احداث اسکله 5000 تنی در جزیره قشم

برنده شدن شرکت مهندسی پناه ساز ایران در مناقصه احداث اسکله 5000 تنی در جزیره قشم

در سایه الطاف الهی و با تلاش کارکنان شرکت مهندسی پناه ساز ایران، این شرکت به عنوان برنده مناقصه احداث اسکله 5000 تنی در جزیره قشم به روش EPC انتخاب گردید. شایان ذکر است که کارفرمای این پروژه شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران بوده و مدت اجرای آن 18 ماه می باشد.

لیست آخرین خبرها